SQL Szociálpolitika

Nagyvárosi Önkormányzatok népjóléti rendszere

Az SQL Szociálpolitika programváltozatot speciálisan nagyvárosok illetve budapesti kerületek számára fejlesztettük ki. Kliens-szerver adat struktúrával Ms SQL Server adatbázismotor használatával működik. Kifejezetten alkalmas nagymennyiségű szociálpolitikai adat kezelésére. Kiemelkedő sebességgel készíti listáit, jelentéseit.

Az SQL Szociálpolitika teljes körűen és tökéletesen lefedi, támogatja, illetve dokumentálja az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a szociálpolitika ügyekkel kapcsolatban felmerülő ügyintézői feladatokat. Lehetőséget biztosít arra, hogy a teljes ügyintézés minden fázisa feldolgozható legyen a számítógépen, beleértve a segélyigények feldolgozását, az előzményezést, a döntés előkészítést, a határozathozatalt, a támogatások kifizetését, a vezető információszolgáltatást valamint a hivatalos statisztikák elkészítését (KSH OSAP1206, OEP jelentés). 

Az SQL Szociálpolitika program képes az NRSZH Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszerével (PTR) kommunikálni, mely során felküldésre kerülnek a szükséges adatok, a kommunikáció zárásaként, pedig megérkezik az Elbírálási azonosító.

Az SQL Szociálpolitika program képes az ASP iratkezelő rendszer tömeges iktatás funkcióján keresztül adatokat átadni az iratkezelőnek, majd a kapott iktatószámokat tömegesen feldolgozni.

Az SQL Szociálpolitika programban kiemelt fontossággal kezeljük az egyszeri kötegelt feladatok támogatását. Így a program támogatja a rendszeres segélyek összegváltoztatását, a kötegelt határozatnyomtatást. Támogatja az egyszeri támogatások kötegelt kiadását, az esedékes felülvizsgálatok valamint az aktuális figyelmeztetések kezelését.

Az SQL Szociálpolitika program szigorúan kezeli, és mezőszinten naplózza az ügyintézői hozzáférést, valamint adatmódosításokat. Ügyintézőnként korlátozható, hogy mely ügyintéző mely támogatási formák kezelésére jogosult. Lehetőség van a tárolt adatok kétszeres ellenőrzésére és jogosítására.

Az SQL Szociálpolitika program elkészíti az utalási állományokat a következő formátumok bármelyikében: Postai utaló floppy, OTP bankterminál, Postabankos bankterminál, Raiffeisen Bank bankterminál, Electra program. Utaláskor automatikusan felismeri a hibás vagy ellentmondó utalási tételeket. Lehetőség van az azonos személynek menő tételek egybevonására.

Napló állományokból bármikor megtekinthetők a korábban elutalt tételek a teljes adatkörnyezetükkel együtt. Megvalósult az utalási állományok teljes körű naplózása és archiválása.

Az SQL Szociálpolitika program kezeli a részkifizetéseket (pl.: gyermektartásdíj), a megosztott kifizetéseket, valamint a megszokottól eltérő kifizetési módokat (pl.: általában postán utalják xy-nak a segélyt, de csak egyetlen hónapot házipénztárból fizetnének). A fenti lehetőségeket úgy biztosítja a rendszer, hogy közben nem nő meg az ügyintéző munkája.

Az SQL Szociálpolitika program készítésekor elsődleges feladatunknak éreztük olyan eszközt adni a szociális ügyintézők kezébe, amellyel az összes feladatukat el tudják végezni. Ezért fontos, hogy egy képernyőn, egyetlen pillantással fel tudja mérni egy segélyezett személy teljes korábbi szociálpolitikai előéletét. Így programunk "eseményeket" kezel, az események egy adott személy vonatkozásában együtt láthatóak, akár több évre visszamenőleg is. Fordított időrendi sorrendben látható, hogy mikor, mi történt az ügyféllel, melyik napon kapott segélyt, vagy mikor volt elutasítása. Csak lépkedni kell az ügyfelek listáján, és a rendszer akár több évre megjeleníti, hogy mi történt az adott időszakban az ügyféllel. Ugyancsak önálló eseményként jelenhetnek meg a segélyek esetleges szüneteltetései, továbbfolyósítása vagy megszüntetése. De lehetőség van egyéb, az ügyfelekkel kapcsolatos munkafázis gépi feldolgozására is. Ilyen lehet például az otthoni gondozás vagy a hiánypótlásra felszólítás. Az önálló események közvetlenül listázhatóak, statisztika készíthető róluk, valamint szűrési feltételekben felhasználhatók.

Esemény típusok

 • Segélyek: segélyek közé tartoznak azon támogatási formák (9999 féle), amelyek esetében a hivatal pénzt fizet. Ilyenek az eseti, valamint a rendszeres támogatások, tetszőleges, a helyi szociális rendeletnek megfelelő bontásban.
 • Egyéb intézkedések: azon eseményeket nevezünk egyéb intézkedésnek, amelyeknél nincs kifizetés. Példa lehet erre az Öregek napközi otthona, Szociális otthoni ellátás, stb.
 • Elutasítások: a program külön, önálló eseményként kezeli az elutasításokat. Minden elutasításhoz tárolható az indokolása, valamint a jogszabályi hivatkozás.
 • Kérelmek: a program erőssége, hogy lehetővé teszi a teljes segélyezési folyamat nyomon követését, képes fogadni a beadott kérelmeket, sőt aktívan támogatja a kérelmek átvételét, esetleg kitöltését. A döntési folyamatban a kérelemből elfogadás esetén segélytétel, ellenkező esetben elutasítási esemény készül. Minden ügyfélnél azonnal látható, hogy mikor adott be támogatási kérelmet, mikor kapta meg a kérdéses támogatást, illetve mikor, milyen okból került kérelme elutasításra.
 • Környezettanulmány: minden bekért környezettanulmány teljes adattartalma tárolásra kerül a programban. A környezettanulmányokhoz érvényességi időszak rendelhető, így nyomon követhető az ügyfelek anyagi körülményeinek változása, hiszen a korábban érvényes környezettanulmányok is bármikor megtekinthetők.
 • Figyelmeztetés: az ügyintézőknek lehetőségük van figyelmeztetéseket rögzíteni az egyes ügyfelekhez. Ugyanúgy - mintha beírnák az asztali naptárjukba - bejegyezhetik, hogy melyik napon, milyen tennivalójuk van az ügyféllel kapcsolatban. Az adott napon a program elindításakor figyelmezteti a kezelőt az aznapi feladatokra.

Az SQL Szociálpolitika program közvetlen adatkapcsolatban van az Intelligens Önkormányzati Rendszer ügyfél nyilván-tartásával, valamint a hivatali népesség nyilvántartással, így az új segélyezettek rögzítése gyakorlatilag csak abból áll, hogy át kell adataikat emelni a fenti két nyilvántartás egyikéből. (Mindkét adatállományból csak egy-egy nevet, születési adatokat, valamint lakcímet tartalmazó névlista jelenik meg, így nem csorbulnak a személyiségi adatokkal kapcsolatos jogok. Beállítható hogy az átemelés után mely személyi adatokat láthatják a szociális ügyintézők.)

Határozatok készítése

Az program segítségével elkészíthetők a támogatási eseményekhez kapcsolódó határozatok is. Jelenleg a rendszerhez többféle határozat készítő lehetőséget ajánlunk.

Beépített szövegszerkesztő

Beépített szövegszerkesztő programunkat kifejezetten a határozatok kiadásának megkönnyítésére készítettük. Ezáltal olyan kényelmi szolgáltatások is belekerültek, amelyeket más szövegszerkesztőkkel nem tudtunk megoldani. Biztosítja a határozatok gyors és egyszerű készítését.

A szövegszerkesztő program azonban nemcsak határozatok készítésére használható, hanem sima szöveg-szerkesztőként is működik, így egyéb levelek megírása is megoldható.

Jelenleg csak a szociálpolitika programjainkon belülről érhető el.

A beépített szövegszerkesztő program támogatott formátumai az .RTF, .DOC, és .TXT kiterjesztésű formátumok.

A beépített szövegszerkesztő modul szolgáltatásai:

- alapformázások plusz sorkizárás lehetősége

- táblázat, kép (címer) beszúrásának lehetőség

- nyomtatási kép

- gyors nyomtatás több példányban

- határozatmakrók csoportba bontása, közvetlen beszúrása

- szövegrészlet mentése a szövegtárba illetve onnan visszatöltése

- határozatminták könnyű áttekinthetősége

- minta importálása, exportálása

- az eddig használt határozatminták konvertálása egyszerűen, gyorsan, egy

gombnyomással. (mind a Word mind az egyéb határozatkészítővel készült mintáknál)

- kötegelt határozatnyomtatás lehetősége

Microsoft Word használata határozatok készítésére

A második eszköz a Microsoft Word szövegszerkesztő.  A megadott pozíciókba a program behelyettesíti a kiválasztott esemény, illetve segélyezett megfelelő adatát, tetszőleges betűtípussal, betűmérettel, tetszőleges kivitelben. A szöveg megtekinthető, de megtekintés nélkül is nyomtatható. A határozatban tetszőleges kép, címer helyezhető el és általában a MS Word minden szövegkészítési eleme rendelkezésre áll.

(Fontos! A Microsoft Word szövegszerkesztő program nem képezi részét az általunk szállított rendszernek. Amennyiben a futtató számítógépen telepítve van, úgy a rendszer használja, amennyiben nincs telepítve, akkor a rendszer más eszközökkel készíthet határozatot.)

Tetszőleges RTF alapú szövegszerkesztő

További eszköz lényegében bármely tetszőleges, Windows alatt korrekt módon futó szövegszerkesztő lehet, amely képes adatbázis adatokat DBF formában elfogadni, vagy megengedi szövegállományának külső, közvetlen változtatását. 

A program makrókkal dolgozik, amely azt jelenti, hogy a programban rögzített összes adat automatikusan bekerülhet a határozat megfelelő részébe. (pl.: személyi adatok, segélyre vonatkozó adatok, megjegyzések, stb.) Így pillanatok alatt elkészülnek a határozatok. Természetesen lehetőség van egyéni indokolásra is.

Utalási rendszer

Az SQL Szociálpolitika program igényesen kidolgozott utalási rendszert tartalmaz. Már esemény szinten elkészülnek a segélyhez tartozó tervezett kifizetési tételek. Ezen tételek aztán - megfelelő jogosultság esetén - könnyedén változtathatók. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például megváltoztatható a rendszeres segély egy vagy több havi kifizetési tételének fizetési módja (általában postán utalják a segélyt, de csak a tárgyhavi tételt házipénztárból kívánják kifizetni).

Az utalási rendszer lehetővé teszi a visszamenőlegesen megállapított utalást, havonta több utalási alkalmat, valamint az utalandó tételek utalás előtti ismételt ellenőrzését. Utalványozás előtt a rendszer kiszűri az esetleges hibás tételeket, így hiányzó cím adat, felvevő vagy egyéb az utalás fizikai kivitelezését megakadályozó tételek utalási állományba nem kerülhetnek. Kiemelkedően fontos, hogy a program felkészült az esetleges hibás adatok beazonosítására is. Elvben a rendszerben hibás adatok nem lehetnek, de elképzelhetők áramkimaradások, géplemerevedések. Az utalási rendszert külön felkészítettük arra, hogy minden egyes utalási tételt ellenőrizzen le, hasonlítsa azt össze a tárolt esemény adatokkal, és ha valami nem tökéletes, azt jelölje meg, mint "gyanús" tételt. Lehetőség van az utalási tételek több szempont szerinti csoportosítására is. A pénzügyi kezelés másik jellemzője a kifizetések kezelése. 

A segélyezettek adatai között - a kiadott eseményektől függetlenül - láthatók a tényleges kifizetések is. A program jelenleg három féle kifizetést támogat: készpénzes kifizetéseket, postai és banki terminálon (OTP, Postabank, Raiffeisen Bank, CIB, Electra) keresztül történő utalásokat. Utaláskor a program készít egy utalási állományt, amelyet közvetlenül a postára lehet vinni, illetve amely feldolgozható a megfelelő banki terminál programmal. A rendszer véd a hamis utalások ellen: az utalások, illetve a kiutalt összegek utalás után semmilyen módon nem módosíthatók. A program ugyanis minden utalási adatot három helyen tárol, amelyből az egyik kódolt adatállomány, és létezik egy szervizfunkció, amely összehasonlítja a kódolt és a nyílt adatállományt, kimutatva a különbségeket. Minden egyes utalási állomány fizikai adattartalma bármikor visszakereshető, archiválható vagy ismételten kinyomtatható. Lehetőség van segélyformánkénti utalásra, vagy akár az összes segélyforma egy állományban történő utalására is. A kifizetések kezelése az program egyik fő erőssége. Nincs olyan kifizetési variáció, amit ne tudna lekezelni. Lehetőség van a kifizetések tetszőleges leosztására, elutalhatják a segély egy részét gondnoknak, kifizethetik egy részét készpénzben, vagy automatikusan levonhatják az esetleges gyerektartást. Lehetőség van a rendszeres segély kifizetések rendkívüli előrehozására, illetve összevonására.

Pénzügyi előirányzatok kezelése

Az SQL Szociálpolitika programban a helyi költségvetési rendeletnek megfelelően rögzíthetők a pénzügyi előirányzatok. A rendszer figyeli az előirányzatok fogyasztását, így bármely pillanatban aktuális információt szolgáltat a pénzügyi keretek már felhasznált, illetve még felhasználható összegéről. A pénzügyi keretek havi bontásban adhatók meg és - elsősorban vezetők számára - grafikusan is megjeleníthetők a keretfelhasználások. (fejlesztése folyamatban) Kimutatás indítása után a rendszer egy-két perc alatt kiszámolja az egyes pénzügyi keretekből történő felhasználás pillanatnyi mértékét.A program nem igényli, hogy a pénzügyi előirányzatok struktúrája megfeleljen a program által kezelt támogatási formáknak, hanem teljes egészében alkalmazkodik a költségvetésben kialakított előirányzat rendszerhez. Minden segélyformánál megadható, hogy melyik pénzügyi előirányzatból kell fogyasztania.

Kimutatások, listázások statisztikák

Az SQL Szociálpolitika program széleskörű, de ezzel együtt rendkívül egyszerűen kezelhető, magától értetődő listázási lehetőséget biztosít. A programban három alapvető kimutatási szint létezik. Az első szint a "központi" statisztikák szintje. A program elkészíti az OSAP1206 KSH statisztikát, és a MEP (OEP) jelentést.  

Az elkészülő kimutatások második szintje a munkát segítő célirányos kimutatások sora.
A program kigyűjti, illetve listázhatóvá teszi többek között az összes korábbi Kifizetések listáját, segélyezettek Korcsoport statisztikáját, az Esedékes felülvizsgálatok valamint az Aktuális figyelmeztetések listáját.

A kimutatások harmadik szintje a kiadott segélyek és támogatások listáinak szintje. Listázás előtt megadhatók a listázási feltételek. Szűrni lehet a segély kiadási, érvényességi, megszűnési, kifizetési idejére, a segély összegére, a segélyezett korcsoportjára, nemére, valamint a családban élő kiskorú gyermekek számára. Szűrhetjük az adatokat megadott összeg intervallumra is. A fenti feltételek egymástól függetlenül is megadhatók.

Az SQL Szociálpolitika program képes un. Körzetek kezelésére. Körzetek a településen többféle elv alapján is kijelölhetők. Nagyvárosok (pl. Pécs) esetében a körzetek az egyes önálló szociális központokat jelentik, azon településeken, ahol a szociális ügyintézőknél megjelölhető az "őhozzájuk tartozó" utcák listája, ott a körzetek az egyes ügyintézőkhöz tartozó területet jelenthetik. Körjegyzőségek esetében pedig az önálló települések kezelhetők körzetekként. Minden egyes, a program által készített lista és kimutatás elkészíthető mind a teljes hivatalra vonatkoztatva, mind pedig körzetenként külön.

Egyfőre jutó jövedelmek eseményenkénti nyilvántartása

Eseményenként külön tárolja a program az adott támogatáshoz figyelembe vett egyfőre jutó jövedelmet. Ez nem csak azt teszi lehetővé, hogy az egyidejűleg több egyfőre jutó jövedelemmel dolgozzunk, hanem a későbbi visszakereséskor megmutatja, hogy a segély kiadásának körülményeit.

Adatbiztonság, jogosítási rendszer

Az SQL Szociálpolitika program erőteljes és szigorú jogosítási rendszert tartalmaz. A jogosítási rendszer ki/bekapcsolható, a rendszergazda tudja ezt a funkciót aktiválni igény esetén.
A jogosítási rendszer célja az, hogy a program saját beépített eszközeivel biztosítsa a vezető által aláírt és az ügyfélnek kiadott határozatok, valamint a számítógépen tárolt adatok konformitását. Amennyiben a jogosítási rendszer aktiválva van, minden eseménynél a rendszer egy "zöld színűre állított közlekedési lámpát ábrázoló piktogrammal jelzi, hogy az esemény egyelőre szabadon módosítható.

A munkavégzés egy későbbi fázisában, de még feltétlenül utalványozás előtt egy ellenőrzésre jogosult személy jóváhagyja az eseményt. Ezt úgy teszi meg, hogy kattint a fent említett gombon, amikor is az átvált pirosra. 

A piros lámpa megjelenésével egyidőben az adott esemény csak olvashatóvá válik és nincs mód a hozzátartozó adatok módosítására. Ilyenkor biztos lehet a vezető, hogy a számítógépben is pontosan azok az adatok maradnak, amiket ő aláírásával elfogadott. Utalásra is kizárólag az így jóváhagyott segélyek kerülnek, tehát a rendszer - bekapcsolt jogosítással - lehetetlenné teszi a jogosulatlan kifizetéseket. Amennyiben szükség van az adatok módosítására, azt a program beállításának megfelelően vagy maga az ügyintéző is megteheti, vagy a jogosító személy szüntetheti meg a jogosítást.

A programban sárga lámpa jelzi, hogy a tétel korábban jogosítva volt, aztán módosították, majd jelenleg ismételten jóváhagyásra vár. A már egyszer jogosított tétel többé nem jelenik meg zöld színűre állított lámpával.

A program támogatja a kötegelt jóváhagyás lehetőségét is. A kötegelt jóváhagyás célja, hogy a jogosítást végző személynek ne kelljen egyenként kikeresni a jóváhagyásra váró tételt, hanem a program begyűjti a "zöld", illetve a "sárga" tételeket. 

A listában megjelennek a jogosításra váró események főbb paraméterei. Minden eseménnyel kapcsolatban külön, egyenként is intézkedhet a jogosítást végző személy, oly módon, hogy a tételhez tartozó pipálható mezőbe pipát helyez. A program ezek után a pipával megjelölt tételeket jogosítottá teszi. Lehetőség van egyszerre több pipa beírására, törlésére illetve állapotuk megfordítására is.

Keresés az adatok között

SQL Szociálpolitika programban rendezési, keresési funkció segíti az ügyintézők munkáját, több fajta feltétel megadását kínálva. 

A rendezési funkció segítségével a segélyezettek listában változtathatjuk a sorrendet. Lehetőség van arra is, hogy mind a segélyezettek, mind az események listában az oszlopok sorrendjét megváltoztassuk. Természetesen a rendezés felhasználó függő. A keresés kétféle lehet, egyszerű illetve komplex keresés. 

Az egyszerű keresésnél egyszerre csak egy feltétel megadása lehetséges, míg a komplex keresés esetén egyszerre több feltétel is megadható. (Ki lehet például keresni a Kossuth Lajos utcában élő Kiss Pétert.) A keresés eredménye a képernyőn jelenik meg. Egyszerű keresés esetén a legelső keresési feltételnek megfelelő személyt jeleníti meg a program, 

míg komplex keresés esetén az összes személyt megjeleníti, akik megfelelnek a megadott keresési feltételeknek.

Adatszűrés

Az SQL Szociálpolitika program szűrési funkciója lehetőséget biztosít a megjelenítendő személyek szűrésére, ezen funkció aktiválásakor csak és csakis a beállított feltételeknek megfelelő segélyezettek jelennek meg. 

Azon segélyezettek, akik nem felelnek meg a szűrésnek, látszólag "eltűnnek" az adatállományból, míg a feltételnek megfelelő személyekkel teljeskörű munkavégzés lehetséges. Szűrni lehet többek között segélytípusra (pl.: csak az Átmeneti segélyben részesítettek), kiadott segélyösszegre, születési dátumra, ügyfél családi nevére (pl. összes Horváth), állandó lakcímére (pl.: mindenki a Kossuth Lajos utcából), esemény dátumra, segélyezett korára, körzetre valamint a személynél vagy eseménynél rögzített szöveges adatokra (pl: személynél: lakással, háziorvossal illetve munkavégzéssel kapcsolatos, míg eseménynél: iratszámmal, indokolással illetve kiegészítő adatokkal). Szűrés biztosított iskolai végzettségre és szakképzettségre is. A fenti feltételek tetszőleges kombinációja egyszerre is használható (pl.: lekérhető a Kossuth Lajos utca összes 70 évnél idősebb segélyezettje, aki Átmeneti segélyben részesült.) Minden feltételre megadható a feltétel negáltja is. Létezik a programban családszűrés, amikor kizárólag az egy családhoz vagy közös háztartáshoz tartozó segélyezettek láthatók az összes eseményükkel együtt. 

Családkezelés (közös háztartásban élők)

Az SQL Szociálpolitika program biztosítja a háztartási (családi) nyilvántartást. A család adatainál megadhatók az egyes családtagok személyi adatai, illetve a kapcsolódó intézmény (iskola/óvoda). Az OSAP1672 statisztika tökéletes kitöltéséhez, itt adhatók meg a családtagok rokoni kapcsolatai jövedelem adatai, illetve beállítható, hogy mely családtagok tartoznak a segélyezett "szűkebb" illetve "tágabb" családjába. 

A program az itt megadott jövedelmi adatokból automatikusan számolja a család egyfőre jutó jövedelmét. Itt adhatók meg a fogyasztási egységek is melyek alapján a program javaslatot tesz rendszeres segély kiadásánál a segély összegére egy úgynevezett számolási segédlet segítségével. Amennyiben fogyatékos családtag él a családban, úgy ez a tény itt jelölhető. A fogyatékos családtag pirossal megjelölve jelenik meg a családlistában. Azon segélyezettek, akiknek a családjában fogyatékos családtag található, az alaplistában lila színnel megjelölve láthatók, és új esemény kiadásakor a program figyelmezteti is a kezelőt erre a tényre. A család összeállítását úgy is segíti a program, hogy mindössze egyetlen gombnyomásra a Népességnyilvántartásból beemeli a segélyezettel közös lakcímen élőket. Az így előállított lista a kezelő által módosítható, törölhet belőle, vagy bővítheti új családtagokkal.

A családtagok eseményei fülhöz tartozó részletező ablakban láthatók a teljes családnak juttatott támogatások részletes adatai. Minden egyes családtag minden eseménye megjelenik, jelölve, hogy mely családtag részesült benne. A Jövedelem/lakásadatok fülhöz tartozó ablakban rögzíthetők a jövedelemre és lakásra vonatkozó adatok, a Családadatok fülnél pedig a háztartásonkénti kimutatás található. Itt a program megjeleníti háztartásonként az összes illetve egyfőre jutó jövedelmet és látható, hogy a családon belüli háztartásokban mennyi tag található.

A program kezelése, rögzíthető adatok

Az SQL Szociálpolitika programban mindig látható a Segélyezettek és az Események lista ablak. A felső Segélyezettek lista ablakban az összes, illetve szűrt segélyezettek adatait látjuk. A listában fel-le mozogva, az alsó Események listában azon személy eseményeit látjuk, akin a felső listában állunk. A listák egy során állva un. Részletező ablakban látható egyszerre az adott elemhez tartozó összes adat. Egy személy, illetve esemény adatai ezen részletező ablakok segítségével rögzíthetőek, illetve módosíthatóak

Személy részletező ablak

Az SQL Szociálpolitika programban a Segélyezett Személyi Adatai ablakban látható az ügyfél neve, születési ideje, állandó valamint tartózkodási, illetve levelezési címe.

Itt beállítható, hogy új segélyek kiadásakor utalási címként a rendszer, a segélyezett mely címét ajánlja fel (a felajánlott cím természetesen segély kiadáskor átírható.) Ebben az ablakban lehet megadni a segélyezett adószámát, TAJ számát, előző évi és a tárgyévre vonatkozó kézzel megadható egyfőre jutó jövedelmét. Itt jelenik meg a program által számolt összjövedelem, szűk-, és tág családra számított egyfőre jutó jövedelem, illetve az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem. Kijelölhető egy intézmény, amellyel a személy kapcsolatba hozható. Megadhatóak nyugdíjjal és háziorvossal kapcsolatos adatok, valamint kitölthető egy megjegyzés rovat. "FONTOS!!!" címszó alatt megadható egy tetszőleges szöveg (figyelmeztetés), amit új esemény kiadásakor a rendszer megmutat. Ennek az az előnye, hogy nem az ügyintézőnek kell megtekinteni a megjegyzésben tárolt tudnivalókat, hanem a program mindenképen a tudtára adja a fontos információkat. Lehetőség van a gondnokolt személy, fiktív lakcím, gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg a családban, illetve elhunyt személy jelölések eszközölésére. (Ezen beállítások a lista képernyőn eltérő színezéssel vannak megjelölve.) Ebben az ablakban készíthető el a segélyezett személyi lapja, ahol a számára eddig kiadott segélyek és támogatások vannak listázva. Innen hívható elő a kifizetett támogatások listája, és itt kapunk információt a segélyezett számára illetve családjának összesen a tárgyévben kiadott eseti támogatások összegéről. Itt van lehetőség az iskolai végzettség és szakképzettség rögzítésére is.

Segély részletező ablak

Az esemény részletező ablakban adatrögzítéskor ki kell jelölni a támogatás formáját, ekkor a rendszer automatikusan beemeli a támogatáshoz tartozó összeget, fizetési módot és rendszeres segély esetében a törthónapi összegszámolás módját. 

Már az összeg kiadásakor kiszámítja - rendszeres segély esetén - az első illetve az utolsó havi törtösszeget. Ugyancsak láthatók a különböző levonások összegei. A program felvevőként felajánlja a segélyezettet, amennyiben ez megfelel nincs semmi tennivaló, amennyiben nem a segélyezett a felvételre jogosult, akkor meg kell adni ezt is.

Amennyiben az adott eseményt nem a segélyezett normál bankszámlájára kell utalni, itt megadható az utalási bankszámlaszám. Ugyancsak szabadon változtatható a fizetés módja. Segélyenként tárolható a hozzá figyelembe vett egyfőre jutó jövedelem, az összjövedelem, és az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem. Rögzíthetőek az ügyintézési határidő számolásához szükséges dátumok, ennek alapján a program számolja és megjeleníti azt. Megadható a felülvizsgálat dátuma is. A részletező ablakból indítható a határozat készítése is. Az program nyilvántartja, hogy adott támogatási formához milyen iratokat és dokumentumokat kell átvenni a segélyezettől. Jelzi, ha még nem minden dokumentum áll rendelkezésre. (Ettől még a segély kiadható).

A program képes az NRSZH Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszerével (PTR) kommunikálni, mely során felküldésre kerülnek a szükséges adatok, a kommunikáció zárásaként, pedig megérkezik az Elbírálási azonosító. Az ablak alsó részében találhatók az NRSZH PTR kapcsolat mezői, melyek segítségével történik a programok kommunikációja.

A segélyrészletező ablak második "fülén" a Fizetési adatok láthatók.

Itt a program előre megmutatja a tervezett kifizetési tételeket. Ezen tételek igény esetén felbonthatók, lehet váltani a hozzájuk tartozó fizetési módot, felvevőt, illetve vissza lehet őket tartani. (Jogosított - tehát tiltott - esemény esetén természetesen nem lehet módosítani a tervezett kifizetési tételeket.) Szürke szín jelzi a már kifizetett tételeket, sárgával van színezve a felosztott tételek időszak jelzése. Innen lehet kezdeményezni a támogatás házi pénztáros kifizetését. Amennyiben a hivatalban telepítve van az általunk készített Pénztári Program, úgy a fizetési információk átkerülnek a pénztárba, ahol kifizetésre kerülnek. Kifizetés után a pénztár program visszaküldi az programnak a kifizetéssel kapcsolatos adatokat, mint a pénzfelvétel ideje, bizonylatszám, stb. Az program kezeli a visszavételezett pénzeket is. Ezek olyan kifizetések, amelyek jogszerűen lettek kiutalva, de valamilyen okból kifolyólag nem vették őket át. Ezek a pénzek visszaérkeznek az önkormányzathoz. Visszavételezik őket és innentől a rendszer tudja, hogy bár történt kifizetés, a segélyezett mégsem jutott hozzá a pénzéhez.

Egyéb intézkedés részletező ablak

Az SQL Szociálpolitika programban egyéb intézkedésnek nevezünk minden olyan eseményt amelyhez nem tartozik kifizetés a segélyezett felé. 

Ezen esemény főtípusba rögzíthető a segélyezettel kapcsolatban végzett összes tevékenység. Bár kifizetés nem tartozhat az egyéb intézkedéshez, de azért hozzárendelhető egy összeg, ami a támogatás pénzbeli egyenértéke. Megadható határozatszám, leírás, megjegyzés egyébadat1 és 2, melyek szabadon felhasználható szöveges mezők, valamint a felülvizsgálat dátuma. Határozat közvetlenül a részletező ablakból is nyomtatható.

Elutasítás részletező ablak

Az SQL Szociálpolitika program önálló eseményfajtaként kezeli az elutasításokat. Elutasításnál tárolja a jogszabályi hivatkozást, az elutasításhoz tartozó indokolást valamint az intézkedéskor alapul vett egyfőre jutó jövedelmet is.

Környezettanulmány részletező ablak

Az SQL Szociálpolitika program önálló eseményként kezeli a környezettanulmányokat. Mint minden eseményhez, ehhez is megadható az érvényesség időszaka, így a későbbiekben a kiadott segélyek teljes döntési környezete látható marad.

Támogatási formák paramétereinek megadása

SQL Szociálpolitika program testre szabható az események szempontjából, mely által kezelhetővé válnak nemcsak a hivatal hatáskörébe hivatalosan tartozó segélyformák, illetve támogatások, hanem a program képes feldolgozni a helyi szociális rendeletnek megfelelő segélyezési struktúrát is. Az un. "speciális joggal" rendelkező ügyintéző helyben, számítástechnikai szakember segítsége nélkül tud új segélytípusokat felvinni, illetve a már meglévő típusokban változtatásokat végezni.

Minden típusnál egy listában látszanak a támogatáshoz tartozó határozatminták. A határozatminták köre a felhasználó által szabadon bővíthető.

Megadandó a támogatási forma megnevezése és rövidítése, a fogyasztandó pénzügyi keret, és beállítható, hogy a segélyezetteknél megadott "Fontos!!!" figyelmeztető szöveg e bizonyos támogatás kiadásakor megjelenjen-e. A segély fajtája lehet egyszeri, rendszeres és tervezett. Rendszeres segélynél be kell állítani, hogy hogyan kell számolni a törthónapra jutó segély összegét. Itt kell továbbá beállítani, hogy a program az adott segélytípushoz mely számolási segédletet alkalmazza. Lehetőség van arra is, hogy egy úgynevezett 'kizáró' jelöléssel jelezzük a program számára, hogy az ilyen jelöléssel ellátott típusok nem adhatóak ki egy időben azonos címre. Itt adható meg az ügyintézési határidő alapértelmezett száma napokban, valamint hozzá rendelhető szakértői vélemény érvényességi határidejének figyelése.

Be lehet írni a segély alapértelmezett nettó összegét, ez lesz az összeg, amit a program automatikusan kiad egy adott típusú új segély esetében. Ugyancsak megadható az un. Minimális, illetve maximális összeg, az itt megadott értékeknél alacsonyabb illetve magasabb összegű segélyt a program nem hajlandó kiadni. Be kell jelölni, hogy a segélyforma szerepeljen-e a személyre vonatkozó éves keretfigyelésben, valamint, hogy a rendszer elfogadjon-e nulla összegű segélyt. Típusonként lehet megadni az adott segélyhez tartozó alapfizetési módot.

Új segély kiadásakor alapértelmezésként e fizetési módot adja ki a rendszer, de természetesen ez az információ személyenként átírható.

A második "fülön" kell megadni a segélyt terhelő különböző levonások adatait. A program kezeli a ma létező összes levonási formát, ami csak egy bérjellegű kifizetést terhelhet. Természetesen ezen levonások általában a segélyeket nem terhelik, de a rendszer felkészült az esetleges törvényi változásokra.

A harmadik "fülön" adhatók meg a segélyre vonatkozó egyéb információk, mint az Állami visszaigénylés paraméterei, a Statisztikai besorolás, az időkorlátozás adatai, a NYENYI adatszolgáltatás paraméterei, illetve itt adhatók meg az OEP (Eü. szolgáltatásra jogosítás) adatai. Minden támogatási formához megadható, hogy milyen dokumentumok kellenek hozzá. A szükséges dokumentumok listája is itt adható meg.

Az SQL Szociálpolitika program tulajdonságai röviden

 • átmeneti, rendszeres és tervezett segélyek egyszerű és gyors kezelése
 • állami és helyi segélyformák
 • egyéb intézkedések kezelése
 • kérelmek és elutasítások kezelése
 • környezettanulmány nyilvántartása időszakonként
 • határozatok készítése makrók segítségével, a beépített szövegszerkesztővel, vagy különböző szerkesztőkkel Ms Word, Wordpad
 • kötegelt határozat nyomtatás
 • segélytípusok széleskörű paraméterezhetősége
 • program széleskörű paraméterezhetősége
 • PTR kommunikáció interfészen keresztül
 • ASP iratkezelővel történő kommunikáció
 • név és jelszó védelem
 • eseményenként szabályozható ügyintézői jogosultságok
 • változtatások teljes körű naplózása, nyilvántartása
 • program zárolhatósága
 • támogatások jogosíthatósága (KI/BE - kapcsolható)
 • közös személy-, cím és intézmény állomány
 • utca törzsállomány (IRSZ, település)
 • kezdeti utalási cím felajánlásának beállíthatósága programszinten és személyenként is (állandó/tartózkodási)
 • családkezelés
 • családtagok segélyeinek megtekintése a családablakban
 • szakképzettségre vonatkozó adatok kezelése
 • egyfőre jutó jövedelem automatikus számítása (szűk és tágabb család illetve kézi adat)
 • eseményenként tárolható egyfőre jutó jövedelem
 • TAJ- és adószám, valamint bankszámlaszám CDV ellenőrzése
 • információ a kiadott eseti segélyek összegéről személyenként és családonként (Éves keret nyomon követése)
 • átfedő időszakokra rendszeres segély kiadására figyelmeztetés/tiltás
 • személyi lap nyomtatása
 • figyelmeztetések bevitele, megfelelő segélyformáknál kiadása
 • fiktív lakcím kezelése, feltűnő megjelenítése
 • cselekvőképességet korlátozó gondnokolt feltűnő megjelenítése
 • "következő hozzányúlás" dátuma
 • gyermek étkeztetés kezelése, étkezési díjak közvetlenül az intézményekbe
 • egyszeri támogatás kötegelt kiadása segélyezetteknek pl. egyszeri állami támogatás
 • egyszeri támogatás kötegelt kiadása gyermekek alapján pl. Beiskolázási támogatás
 • rendszeres segélyek összegének kötegelt emelése
 • segélykiadó varázslók
 • új esemény létrehozása az aktuális alapján
 • egyszerű és komplex keresés
 • rendezési funkció
 • több fajta feltétel szerinti szűrési funkció és/vagy kapcsolattal
 • kigyűjtések és listák készítése
 • gyermekek kigyűjtése, listázása különböző paraméterek alapján.
 • hatósági statisztika OSAP 1206
 • korcsoport statisztika
 • OEP/MEP jelentés
 • pénzügyi előirányzatok rögzíthetősége, fogyasztásának nyomon követhetősége
 • támogatások kiutalásának kezelése (Postai floppy, OTP/Postabank/Raiffeisen Bank/CIB terminál, Házi pénztáros kifizetések)
 • kifizetési tételek feloszthatósága (Gyermektartás, előleg, részkifizetés)
 • kötelező levonások kezelése
 • események főtípusonkénti színezése
 • rendszeres segélyek érvényes/lejárt színezése
 • fogyatékos családtagok megjelölése, feltűnő színezése
 • létező személy alapos ellenőrzése új bevitelkor (születés ideje, anyja neve stb.)
 • események zárolhatósága utalás idejére
 • beállítható minimum és maximum összeg (programszinten, utalásonként is)
 • közvetlen kapcsolat az SQL PÉNZTÁR programmal, házipénztáros kifizetések
 • ténylegesen felvett készpénzes kifizetések visszajelzése a pénztártól
 • korábbi utalási állományok archív naplózása
 • manipulálhatatlan kifizetések lista
 • korábbi kifizetési állományokban szereplő tételek megtekinthetősége, listázhatósága
 • PHP alapú adatmegtekintő rendszer Internet/intranet környezethez.

Rendszerkövetelmények

Operációs rendszer:  Windows

Adatbázismotor: MsSQL Server, mySQL, Oracle

Hardver igény:  átlagos irodai PC