Vékony klienses Szociálpolitika

programváltozat


A Webszociálpolitika programváltozatot speciálisan nagyvárosok, illetve budapesti kerületek számára fejlesztettük ki, de saját webszerverünkön keresztül kistelepüléseket is kiszolgálunk. Ebben az esetben a hivataloknak mindössze szélessávú, korlátlan internet hozzáférésre van szükségük, és az adatmentés, karbantartás, jogszabálykövetés sem jelent külön feladatot számukra. A program Ms SQL, vagy Oracle Server adatbázismotor használatával működik. Kifejezetten alkalmas nagymennyiségű szociálpolitikai adat kezelésére. Kiemelkedő sebességgel készíti listáit, jelentéseit.

A Webszociálpolitika teljes körűen és tökéletesen lefedi, támogatja, illetve dokumentálja az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a szociálpolitika ügyekkel kapcsolatban felmerülő ügyintézői feladatokat. Lehetőséget biztosít arra, hogy a teljes ügyintézés minden fázisa feldolgozható legyen a számítógépen, beleértve a segélyigények feldolgozását, az előzményezést, a döntés előkészítést, a határozathozatalt, a támogatások kifizetését, a vezetői információszolgáltatást valamint a hivatalos statisztikák elkészítését (KSH OSAP1206, OEP jelentés)

A Webszociálpolitika program képes az NRSZH Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszerével (PTR) kommunikálni, mely során felküldésre kerülnek a szükséges adatok, a kommunikáció zárásaként, pedig megérkezik az Elbírálási azonosító.

Webszociálpolitika program elkészíti az utalási állományokat a következő formátumok bármelyikében: Postai utaló floppy, OTP bankterminál, Postabankos bankterminál, Raiffeisen Bank bankterminál, Electra program. Utaláskor automatikusan felismeri a hibás utalási tételeket. Lehetőség van az azonos személynek utalandó tételek egybevonására.

Napló állományokból bármikor megtekinthetők a korábban elutalt tételek a teljes adatkörnyezetükkel együtt. Megvalósult az utalási állományok teljes körű naplózása és archiválása.

Webszociálpolitika program kezeli a részkifizetéseket, a megosztott kifizetéseket, valamint a megszokottól eltérő kifizetési módokat (pl.: általában postán utalják xy-nak a segélyt, de csak egyetlen hónapot házipénztárból fizetnének). A fenti lehetőségeket úgy biztosítja a rendszer, hogy közben nem nő meg az ügyintéző munkája.

Webszociálpolitika program készítésekor elsődleges feladatunknak éreztük olyan eszközt adni a szociális ügyintézők kezébe, amellyel az összes feladatukat el tudják végezni. Ezért fontos, hogy egy képernyőn, egyetlen pillantással fel tudja mérni egy segélyezett személy teljes korábbi szociálpolitikai előéletét. Így programunk "eseményeket" kezel, az események egy adott személy vonatkozásában együtt láthatóak, akár több évre visszamenőleg is. Fordított időrendi sorrendben látható, hogy mikor, mi történt az ügyféllel, melyik napon kapott segélyt, vagy mikor volt elutasítása. Csak lépkedni kell az ügyfelek listáján, és a rendszer akár több évre megjeleníti, hogy mi történt az adott időszakban az ügyféllel. Ugyancsak önálló eseményként jelenhetnek meg a segélyek esetleges szüneteltetései, továbbfolyósítása vagy megszüntetése. De lehetőség van egyéb, az ügyfelekkel kapcsolatos munkafázis gépi feldolgozására is. Ilyen lehet például az otthoni gondozás vagy a hiánypótlásra felszólítás. Az önálló események közvetlenül listázhatóak, statisztika készíthető róluk, valamint szűrési feltételekben felhasználhatók.

Esemény típusok

 • Segélyek: segélyek közé tartoznak azon támogatási formák, amelyek esetében a hivatal pénzt fizet. Ilyenek az eseti, valamint a rendszeres támogatások, tetszőleges, a helyi szociális rendeletnek megfelelő bontásban.
 • Egyéb intézkedések: azon eseményeket nevezünk egyéb intézkedésnek, amelyeknél nincs kifizetés. Példa lehet erre az Öregek napközi otthona, Szociális otthoni ellátás, stb.
 • Elutasítások: a program külön, önálló eseményként kezeli az elutasításokat. Minden elutasításhoz tárolható az indokolása, valamint a jogszabályi hivatkozás.
 • Kérelmek: a program erőssége, hogy lehetővé teszi a teljes segélyezési folyamat nyomon követését, képes fogadni a beadott kérelmeket, sőt aktívan támogatja a kérelmek átvételét, esetleg kitöltését. A döntési folyamatban a kérelemből elfogadás esetén segélytétel, ellenkező esetben elutasítási esemény készül. Minden ügyfélnél azonnal látható, hogy mikor adott be támogatási kérelmet, mikor kapta meg a kérdéses támogatást, illetve mikor, milyen okból került kérelme elutasításra.
 • Környezettanulmány: minden bekért környezettanulmány teljes adattartalma tárolásra kerül a programban. A környezettanulmányokhoz érvényességi időszak rendelhető, így nyomon követhető az ügyfelek anyagi körülményeinek változása, hiszen a korábban érvényes környezettanulmányok is bármikor megtekinthetők.
 • Figyelmeztetés: az ügyintézőknek lehetőségük van figyelmeztetéseket rögzíteni az egyes ügyfelekhez. Ugyanúgy - mintha beírnák az asztali naptárjukba - bejegyezhetik, hogy melyik napon, milyen tennivalójuk van az ügyféllel kapcsolatban. Az adott napon a program, elindításakor figyelmezteti a kezelőt az aznapi feladatokra.

Webszociálpolitika program közvetlen adatkapcsolatban van az Intelligens Önkormányzati Rendszer ügyfél nyilvántartásával, valamint a hivatali népesség nyilvántartással, így az új segélyezettek rögzítése gyakorlatilag csak abból áll, hogy át kell adataikat emelni a fenti két nyilvántartás egyikéből. (Mindkét adatállományból csak egy-egy nevet, születési adatokat, valamint lakcímet tartalmazó névlista jelenik meg, így nem csorbulnak 
a személyiségi adatokkal kapcsolatos jogok. Beállítható hogy az átemelés után mely személyi adatokat láthatják a szociális ügyintézők.)

Határozatok készítése

Webszociálpolitika program segítségével elkészíthetők a támogatási eseményekhez kapcsolódó határozatok is. A rendszer a Microsoft Word szövegszerkesztő eszközzel készíti a határozatokat, mely biztosítja a határozatok gyors és egyszerű készítését. A szövegszerkesztő program azonban nemcsak határozatok készítésére használható, hanem sima szövegszerkesztőként is működik, így egyéb levelek megírása is megoldható.

Webszociálpolitika program makrókkal dolgozik, amely azt jelenti, hogy a programban rögzített összes adat automatikusan bekerülhet a határozat megfelelő részébe. (pl.: személyi adatok, segélyre vonatkozó adatok, megjegyzések, stb.) Így pillanatok alatt elkészülnek a határozatok. Természetesen lehetőség van egyéni indokolásra is. A határozatok a létrehozott határozat sablonok alapján készülnek.

A megadott pozíciókba a program behelyettesíti a kiválasztott esemény, illetve segélyezett megfelelő adatát, tetszőleges betűtípussal, betűmérettel, tetszőleges kivitelben. A szöveg megtekinthető, de megtekintés nélkül is nyomtatható. A határozatban tetszőleges kép, címer helyezhető el és általában a MS Word minden szövegkészítési eleme rendelkezésre áll.

(Fontos! A Microsoft Word szövegszerkesztő program nem képezi részét az általunk szállított rendszernek. Amennyiben a futtató számítógépen telepítve van, úgy a rendszer használja, amennyiben nincs telepítve, akkor a rendszer más eszközökkel készíthet határozatot.)

Utalási rendszer

Webszociálpolitika program igényesen kidolgozott utalási rendszert tartalmaz. Már esemény szinten elkészülnek a segélyhez tartozó tervezett kifizetési tételek. Ezen tételek aztán - megfelelő jogosultság esetén - könnyedén változtathatók. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például megváltoztatható a rendszeres segély egy vagy több havi kifizetési tételének fizetési módja (általában postán utalják a segélyt, de csak a tárgyhavi tételt házipénztárból kívánják kifizetni).

Az utalási rendszer lehetővé teszi a visszamenőlegesen megállapított utalást, havonta több utalási alkalmat, valamint az utalandó tételek utalás előtti ismételt ellenőrzését. Utalványozás előtt a rendszer kiszűri az esetleges hibás tételeket, így hiányzó cím adat, felvevő vagy egyéb az utalás fizikai kivitelezését megakadályozó tételek utalási állományba nem kerülhetnek. Kiemelkedően fontos, hogy a program felkészült az esetleges hibás adatok beazonosítására is. Elvben a rendszerben hibás adatok nem lehetnek, de elképzelhetők áramkimaradások, géplemerevedések. Az utalási rendszert külön felkészítettük arra, hogy minden egyes utalási tételt ellenőrizzen le, hasonlítsa azt össze a tárolt esemény adatokkal, és ha valami nem tökéletes, azt jelölje meg, mint "gyanús" tételt. Lehetőség van az utalási tételek több szempont szerinti csoportosítására is. A pénzügyi kezelés másik jellemzője a kifizetések kezelése. A segélyezettek adatai között -a kiadott eseményektől függetlenül - láthatók a tényleges kifizetések is.

Webszociálpolitika program többféle kifizetést támogat: készpénzes kifizetéseket, postai és banki terminálon (OTP, Postabank, Raiffeisen Bank, Electra) keresztül történő utalásokat. Utaláskor a program készít egy utalás csomagot, amelyet közvetlenül a postára lehet vinni, illetve amely feldolgozható a megfelelő banki terminál programmal. A rendszer véd a hamis utalások ellen: az utalások, illetve a kiutalt összegek utalás után semmilyen módon nem módosíthatók. Minden egyes utalási állomány fizikai adattartalma bármikor visszakereshető, archiválható vagy ismételten kinyomtatható. Lehetőség van segélyformánkénti utalásra, vagy akár az összes segélyforma egy lemezen történő utalására is.

A kifizetések kezelése a program egyik fő erőssége. Nincs olyan kifizetési variáció, amit ne tudna lekezelni. Lehetőség van a kifizetések tetszőleges megosztására, kifizethetik egy részét készpénzben, vagy automatikusan levonhatják az esetleges gyerektartást. Lehetőség van a rendszeres segély kifizetések rendkívüli előrehozására, illetve összevonására.

Webszociálpolitika program kezeli a visszaérkezett kifizetéseket, valamint a Pénzügyi analitika - Kintlévőségek programunkon keresztül lehetőség van a tévesen kifizetett támogatások visszafizetésének pénzügyi kezelésére.

Pénzügyi előirányzatok kezelése

Webszociálpolitika programban a helyi költségvetési rendeletnek megfelelően rögzíthetők a pénzügyi előirányzatok. A rendszer figyeli az előirányzatok fogyasztását, így bármely pillanatban aktuális információt szolgáltat a pénzügyi keretek már felhasznált, illetve még felhasználható összegéről. A pénzügyi keretek havi bontásban adhatók meg. Kimutatás indítása után a rendszer egy-két perc alatt kiszámolja az egyes pénzügyi keretekből történő felhasználás pillanatnyi mértékét. A program nem igényli, hogy a pénzügyi előirányzatok struktúrája megfeleljen a program által kezelt támogatási formáknak, hanem teljes egészében alkalmazkodik a költségvetésben kialakított előirányzat rendszerhez. Minden segélyformánál megadható, hogy melyik pénzügyi előirányzatból kell fogyasztania. Összesítéskor a rendszer elvégzi a kiadott segélyek összesítését előirányzatonként, valamint támogatásonként is.

A keretfogyasztás funkció rendszeres segélyek esetében természetesen a teljes terheléssel dolgozik, hiszen biztosítani kell teljes évre a kifizethető segélyösszeget.

Kimutatások, listázások statisztikák

Webszociálpolitika program széleskörű, de ezzel együtt rendkívül egyszerűen kezelhető, magától értetődő listázási lehetőséget biztosít. A programban három alapvető kimutatási szint létezik. Az első szint a "központi" statisztikák szintje. A program elkészíti az OSAP1206 KSH statisztikát, és a MEP (OEP) jelentést.

Az elkészülő kimutatások második szintje a munkát segítő célirányos kimutatások sora. A program kigyűjti, illetve listázhatóvá teszi többek között az összes korábbi Kifizetések listáját, segélyezettek Korcsoport statisztikáját, az Esedékes felülvizsgálatok valamint az Aktuális figyelmeztetések listáját.

A kimutatások harmadik szintje a kiadott segélyek és támogatások listáinak szintje. Listázás előtt megadhatók a listázási feltételek. Szűrni lehet a segély kiadási, érvényességi, megszűnési, kifizetési idejére, a segély összegére, a segélyezett korcsoportjára, nemére, valamint a családban élő kiskorú gyermekek számára. Szűrhetjük az adatokat megadott összeg intervallumra is. A fenti feltételek egymástól függetlenül is megadhatók.

Webszociálpolitika program képes un. Körzetek kezelésére. Körzetek a településen több féle elv alapján is kijelölhetők. Nagyvárosok (pl. Pécs) esetében a körzetek az egyes önálló szociális központokat jelentik, azon településeken, ahol a szociális ügyintézőknél megjelölhető az "őhozzájuk tartozó" utcák listája, ott a körzetek az egyes ügyintézőkhöz tartozó területet jelenthetik. Körjegyzőségek esetében pedig az önálló települések kezelhetők körzetekként. Minden egyes, a program által készített lista és kimutatás elkészíthető mind a teljes hivatalra vonatkoztatva, mind pedig körzetenként külön.

Egyfőre jutó jövedelmek eseményenkénti nyilvántartása

A Webszociálpolitika program eseményenként külön tárolja az adott támogatáshoz figyelembe vett egyfőre jutó jövedelmet. Ez nem csak azt teszi lehetővé, hogy az egyidejűleg több egyfőre jutó jövedelemmel dolgozzunk, hanem a későbbi visszakereséskor megmutatja a segély kiadásának körülményeit.

Adatbiztonság, jogosítási rendszer

Webszociálpolitika program erőteljes és szigorú jogosítási rendszert tartalmaz. A jogosítási rendszer ki/bekapcsolható, a rendszergazda tudja ezt a funkciót aktiválni igény esetén. A jogosítási rendszer célja az, hogy a program saját beépített eszközeivel biztosítsa a vezető által aláírt és az ügyfélnek kiadott határozatok, valamint a számítógépen tárolt adatok konformitását.

Amennyiben a jogosítási rendszer aktiválva van, minden eseménynél a rendszer egy "zöld színűre" állított közlekedési lámpát ábrázoló piktogrammal jelzi, hogy az esemény egyelőre szabadon módosítható. A munkavégzés egy későbbi fázisában, de még feltétlenül utalványozás előtt egy ellenőrzésre jogosult személy jóváhagyja az eseményt. Ezt úgy teszi meg, hogy kattint a fent említett gombon, amikor is az átvált pirosra. A piros lámpa megjelenésével egyidőben az adott esemény csak olvashatóvá válik és nincs mód
a hozzátartozó adatok módosítására. Ilyenkor biztos lehet a vezető, hogy a számítógépben is pontosan azok az adatok maradnak, amiket ő aláírásával elfogadott. Utalásra is kizárólag az így jóváhagyott segélyek kerülnek, tehát a rendszer - bekapcsolt jogosítással - lehetetlenné teszi a jogosulatlan kifizetéseket. Amennyiben szükség van az adatok módosítására, azt a program beállításának megfelelően vagy maga az ügyintéző is megteheti, vagy a jogosító személy szüntetheti meg a jogosítást. A programban sárga lámpa jelzi, hogy a tétel korábban jogosítva volt, aztán módosították, majd jelenleg ismételten jóváhagyásra vár. A már egyszer jogosított tétel többé nem jelenik meg zöld színűre állított lámpával.

Webszociálpolitika program támogatja a kötegelt jóváhagyás lehetőségét is. A kötegelt jóváhagyás célja, hogy a jogosítást végző személynek ne kelljen egyenként kikeresni a jóváhagyásra váró tételt, hanem a program begyűjti a "zöld", illetve a "sárga" tételeket. A listában megjelennek a jogosításra váró események főbb paraméterei. Minden eseménnyel kapcsolatban külön, egyenként is intézkedhet a jogosítást végző személy, oly módon, hogy a tételhez tartozó pipálható mezőbe pipát helyez. A program ezek után a pipával megjelölt tételeket jogosítottá teszi. Lehetőség van egyszerre több pipa beírására, törlésére illetve állapotuk megfordítására is.

Keresés az adatok között

Webszociálpolitika programban rendezési, keresési funkció segíti az ügyintézők munkáját, több fajta feltétel megadását kínálva. Közvetlenül keresni a következő adatmezők tartalmára lehet: ügyfél neve, TAJ száma, Szig. Száma, állandó lakcíme, születési ideje, szakképesítése, "Mihez ért?" adatára, közgyógyellátási igazolvány száma, gyermek (családtag) neve illetve családazonosító sorszám. Az egyszerű keresés ablakban a fenti adatok valamelyike szerint lehet "csúsztató" keresést eszközölni. A "csúsztató" keresés azt jelenti, hogy a beírt adatot bárhol megtalálja a keresési mezőben. A rendszerben létezik egy un. "Komplex keresés" funkció is. Ezen ablakban egyidőben több mezőre lehet keresést kiadni. (Ki lehet például keresni a Kossuth Lajos utcában élő Kiss Pétert.)

Adatszűrés

Webszociálpolitika program szűrési funkciója lehetőséget biztosít a megjelenítendő személyek szűrésére, ezen funkció aktiválásakor csak és csakis a beállított feltételeknek megfelelő segélyezettek jelennek meg. Azon segélyezettek, akik nem felelnek meg a szűrésnek, látszólag "eltűnnek" az adatállományból, míg a feltételnek megfelelő személyekkel teljes körű munkavégzés lehetséges. Szűrni lehet segélytípusra (pl.: csak az Átmeneti segélyben részesítettek), kiadott segélyösszegre, születési dátumra, ügyfél családi nevére (pl. összes Horváth), állandó lakcímére (pl.: mindenki a Kossuth Lajos utcából), esemény dátumra, segélyezett korára, körzetre valamint a személynél vagy eseménynél rögzített szöveges adatokra (pl: személynél: lakással, háziorvossal illetve munkavégzéssel kapcsolatos, míg eseménynél: iratszámmal, indokolással illetve kiegészítő adatokkal). A fenti feltételek tetszőleges kombinációja egyszerre is használható (pl.: lekérhető a Kossuth Lajos utca összes 70 évnél idősebb segélyezettje, aki Átmeneti segélyben részesült.) Minden feltételre megadható a feltétel negáltja is. Létezik a programban családszűrés, amikor kizárólag az egy családhoz vagy közös háztartáshoz tartozó segélyezettek láthatók az összes eseményükkel együtt.

Családkezelés (közös háztartásban élők)

Webszociálpolitika program biztosítja a háztartási (családi) nyilvántartást.
A család adatainál megadhatók az egyes családtagok személyi adatai, illetve a kapcsolódó intézmény (iskola/óvoda). Itt adhatók meg a családtagok rokoni kapcsolatai, jövedelem adatai, illetve beállítható, hogy mely családtagok tartoznak a segélyezett "szűkebb" illetve "tágabb" családjába. A program az itt megadott jövedelmi adatokból automatikusan számolja a család egyfőre jutó jövedelmét. Amennyiben fogyatékos családtag él a családban, úgy ez a tény itt jelölhető.
A fogyatékos családtag megjelölve jelenik meg a családlistában. Azon segélyezettek, akiknek a családjában fogyatékos családtag található, az alaplistában szintén jelölve láthatók és új esemény kiadásakor a program figyelmezteti is a kezelőt erre a tényre.

A család összeállítását úgy is segíti a program, hogy mindössze egyetlen gombnyomásra
a Népesség nyilvántartásból beemeli a segélyezettel közös lakcímen élőket. Az így előállított lista a kezelő által módosítható, törölhet belőle, vagy bővítheti új családtagokkal.

A családrészletező ablakban láthatók a teljes családnak juttatott támogatások részletes adatai. Minden egyes családtag minden eseménye megjelenik, jelölve, hogy mely családtag részesült benne.

A program kezelése, rögzíthető adatok

Webszociálpolitika programban mindig látható a Segélyezettek és az Események lista ablak. A felső Segélyezettek lista ablakban az összes, illetve szűrt segélyezettek adatait látjuk.
A listában fel-le mozogva az alsó, Események listában azon személy eseményeit látjuk, akin a felső listában állunk. A listák egy során állva un. Részletező ablakban látható egyszerre az adott elemhez tartozó összes adat. Egy személy, illetve esemény adatai ezen részletező ablakok segítségével rögzíthetőek.

Személy részletező ablak

Webszociálpolitika programban a Segélyezett Személyi Adatai ablakban látható az ügyfél neve, születési ideje, állandó valamint tartózkodási címe. Itt beállítható, hogy új segélyek kiadásakor utalási címként a rendszer a segélyezett mely címét ajánlja fel (a felajánlott cím természetesen segély kiadáskor átírható.) Ebben az ablakban lehet megadni a segélyezett adószámát, TAJ számát, előző évi és a tárgyévre vonatkozó kézzel megadható egyfőre jutó jövedelmét. Kijelölhető egy intézmény, amellyel a személy kapcsolatba hozható. Megadhatóak nyugdíjjal és háziorvossal kapcsolatos adatok, valamint kitölthető egy megjegyzés rovat. "FONTOS!!!" címszó alatt megadható egy tetszőleges szöveg (figyelmeztetés), amit új esemény kiadásakor a rendszer megmutat. Ennek előnye, hogy nem az ügyintézőnek kell megtekinteni a megjegyzésben tárolt tudnivalókat, hanem a program mindenképpen a tudtára adja a fontos információkat. Lehetőség van a gondnokolt személyek és a fiktív lakcímek jelölésére. (Ezen beállítások a lista képernyőn jelölve vannak.) Ebben az ablakban készíthető el a segélyezett személyi lapja, ahol a számára eddig kiadott segélyek és támogatások vannak listázva. Innen hívható elő a kifizetett támogatások listája, és itt kapunk információt a segélyezett számára illetve családjának összesen a tárgyévben kiadott eseti támogatások összegéről. Itt rögzíthetőek a közműszolgáltatói adatok.

Segély részletező ablak

Az esemény részletező ablakban adatrögzítéskor ki kell jelölni a támogatás formáját, ekkor a rendszer automatikusan beemeli a támogatáshoz tartozó összeget, fizetési módot és rendszeres segély esetében a törthónapi összegszámolás módját. Már az összeg kiadásakor kiszámítja - rendszeres segély esetén - az első illetve az utolsó havi törtösszeget. Ugyancsak láthatók a különböző levonások összegei. A program felvevőként felajánlja a segélyezettet, amennyiben ez megfelel nincs semmi tennivaló, amennyiben nem a segélyezett a felvételre jogosult, akkor meg kell adni ezt is. Amennyiben az adott eseményt nem a segélyezett normál bankszámlájára kell utalni, itt megadható az utalási bankszámlaszám. Ugyancsak szabadon változtatható a fizetés módja.

Megadható a felülvizsgálat dátuma is. A részletező ablakból indítható a határozat készítése is.

Webszociálpolitika program nyilvántartja, hogy adott támogatási formához milyen iratokat és dokumentumokat kell átvenni a segélyezettől. Jelzi, ha még nem minden dokumentum áll rendelkezésre. (Ettől még a segély kiadható). A segélyrészletező ablak második "fülén" a Fizetési adatok láthatók.

Itt a program előre megmutatja a tervezett kifizetési tételeket. Ezen tételek igény esetén felbonthatók, lehet váltani a hozzájuk tartozó fizetési módot, felvevőt, illetve vissza lehet őket tartani. (Jogosított - tehát tiltott - esemény esetén természetesen nem lehet módosítani a tervezett kifizetési tételeket.) Szürke szín jelzi a már kifizetett tételeket, sárgával van színezve a felosztott tételek időszak jelzése. Innen lehet kezdeményezni a támogatás házi pénztáros kifizetését. Amennyiben a hivatalban telepítve van az általunk készített Pénztári Program, úgy a fizetési információk átkerülnek a pénztárba, ahol kifizetésre kerülnek.

Kifizetés után a pénztár program visszaküldi a programnak a kifizetéssel kapcsolatos adatokat, mint a pénzfelvétel ideje, bizonylatszám, stb.

Webszociálpolitika program képes az NRSZH Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszerével (PTR) kommunikálni, mely során felküldésre kerülnek a szükséges adatok, a kommunikáció zárásaként, pedig megérkezik az Elbírálási azonosító. Az ablak alsó részében találhatók az NRSZH PTR kapcsolat mezői, melyek segítségével történik a programok kommunikációja.

Webszociálpolitika program kezeli a visszavételezett pénzeket is. Ezek olyan kifizetések, amelyek jogszerűen lettek kiutalva, de valamilyen okból kifolyólag nem vették őket át. Ezek a pénzek visszaérkeznek az önkormányzathoz. Visszavételezik őket és innentől a rendszer tudja, hogy bár történt kifizetés, a segélyezett mégsem jutott hozzá a pénzéhez.

Egyéb intézkedés részletező ablak

Webszociálpolitika programban egyéb intézkedésnek nevezünk minden olyan eseményt amelyhez nem tartozik kifizetés a segélyezett felé. Ezen esemény főtípusba rögzíthető a segélyezettel kapcsolatban végzett összes tevékenység. Bár kifizetés nem tartozhat az egyéb intézkedéshez, de azért hozzárendelhető egy összeg, ami a támogatás pénzbeli egyenértéke. Megadható határozatszám, leírás, megjegyzés, egyéb adat 1 és 2, melyek szabadon felhasználható szöveges mezők, valamint a felülvizsgálat dátuma. Határozat közvetlenül a részletező ablakból is nyomtatható. Az ablak alsó részében találhatók az NRSZH PTR kapcsolat mezői, melyek segítségével történik a programok kommunikációja. 

Elutasítás részletező ablak

Webszociálpolitika program önálló eseményfajtaként kezeli az elutasításokat. Elutasításnál tárolja a jogszabályi hivatkozást, az elutasításhoz tartozó indokolást valamint az intézkedéskor alapul vett egyfőre jutó jövedelmet is. Az ablak alsó részében találhatók az NRSZH PTR kapcsolat mezői, melyek segítségével történik a programok kommunikációja.  

Környezettanulmány részletező ablak

Webszociálpolitika program önálló eseményként kezeli a környezettanulmányokat. Mint minden eseményhez, ehhez is megadható az érvényesség időszaka, így a későbbiekben a kiadott segélyek teljes döntési környezete látható marad.

Támogatási formák paramétereinek megadása

Webszociálpolitika program testre szabható az események szempontjából, mely által kezelhetővé válnak nemcsak a hivatal hatáskörébe hivatalosan tartozó segélyformák, illetve támogatások, hanem a program képes feldolgozni a helyi szociális rendeletnek megfelelő segélyezési struktúrát is. Az un. "speciális joggal" rendelkező ügyintéző helyben, számítástechnikai szakember segítsége nélkül tud új segélytípusokat felvinni, illetve a már meglevő típusokban változtatásokat végezni. Minden típusnál egy listában látszanak a támogatáshoz tartozó határozatminták. A határozatminták köre a felhasználó által szabadon bővíthető.

Megadandó a támogatási forma megnevezése és rövidítése, a fogyasztandó pénzügyi keret és beállítható, hogy a segélyezetteknél megadott "Fontos!!!" figyelmeztető szöveg e bizonyos támogatás kiadásakor megjelenjen-e. A segély fajtája lehet egyszeri, rendszeres és tervezett. Rendszeres segélynél be kell állítani, hogy hogyan kell számolni a törthónapra jutó segély összegét. Be lehet írni a segély alapértelmezett nettó összegét, ez lesz az összeg, amit a program automatikusan kiad egy adott típusú új segély esetében. Ugyancsak megadható az un. Minimális, illetve maximális összeg, az itt megadott értékeknél alacsonyabb illetve magasabb összegű segélyt a program nem hajlandó kiadni. Be kell jelölni, hogy a segélyforma szerepeljen-e a személyre vonatkozó éves keretfigyelésben, valamint, hogy a rendszer elfogadjon-e nulla összegű segélyt. Típusonként lehet megadni az adott segélyhez tartozó alap fizetési módot. Új segély kiadásakor alapértelmezésként e fizetési módot adja ki a rendszer, de természetesen ez az információ személyenként átírható.

A második "fülön" kell megadni a segélyt terhelő különböző levonások adatait. Webszociálpolitika program kezeli a ma létező összes levonási formát, ami csak egy bérjellegű kifizetést terhelhet. Természetesen ezen levonások általában a segélyeket nem terhelik, de a rendszer felkészült az esetleges törvényi változásokra.

A harmadik "fülön" adhatók meg a segélyre vonatkozó egyéb információk, mint a Statisztikai besorolás, illetve itt adhatók meg az OEP (Eü. szolgáltatásra jogosítás) adatai. Minden támogatási formához megadható, hogy milyen dokumentumok kellenek hozzá.

A program tulajdonságai röviden összefoglalva:

 • átmeneti, rendszeres és tervezett segélyek egyszerű és gyors kezelése
 • állami és helyi segélyformák
 • egyéb intézkedések kezelése
 • kérelmek és elutasítások kezelése
 • környezettanulmány nyilvántartása időszakonként
 • határozatok készítése makrók segítségével
 • segélytípusok széleskörű paraméterezhetősége
 • program széleskörű paraméterezhetősége
 • PTR kommunikáció interfészen keresztül
 • név és jelszó védelem
 • eseményenként szabályozható ügyintézői jogosultságok
 • változtatások teljes körű naplózása, nyilvántartása
 • támogatások jogosíthatósága (KI/BE - kapcsolható)
 • közös személy-, cím és intézmény állomány
 • utca törzsállomány (IRSZ, település)
 • kezdeti utalási cím felajánlásának beállíthatósága programszinten és személyenként is (állandó/tartózkodási)
 • családkezelés
 • családtagok segélyeinek megtekintése a családablakban
 • szakképzettségre vonatkozó adatok kezelése
 • egyfőre jutó jövedelem automatikus számítása (szűk és tágabb család illetve kézi adat)
 • eseményenként tárolható egyfőre jutó jövedelem
 • TAJ- és adó és bankszámlaszám CDV ellenőrzése
 • információ a kiadott eseti segélyek összegéről személyenként és családonként (Éves keret nyomon követése)
 • átfedő időszakokra rendszeres segély kiadására figyelmeztetés/tiltás
 • személyi lap nyomtatása
 • figyelmeztetések bevitele, megfelelő segélyformáknál kiadása
 • fiktív lakcím kezelése, feltűnő megjelenítése
 • cselekvőképességet korlátozó gondnokolt feltűnő megjelenítése
 • "következő hozzányúlás" dátuma
 • rendszeres segélyek összegének kötegelt emelése
 • új esemény létrehozása az aktuális alapján
 • egyszerű és komplex keresés
 • rendezési funkció
 • több fajta feltétel szerinti szűrési funkció és/vagy kapcsolattal
 • kigyűjtések és listák készítése
 • hatósági statisztika OSAP 1206
 • OEP/MEP jelentés
 • pénzügyi előirányzatok rögzíthetősége, fogyasztásának nyomon követhetősége
 • támogatások kiutalásának kezelése (Postai floppy, OTP/Postabank/Raiffeisen Bank/CIB terminál, Electra, Házi pénztáros kifizetések)
 • kifizetési tételek feloszthatósága (előleg, részkifizetés)
 • kötelező levonások kezelése
 • visszaigénylések kezelése
 • fogyatékos családtagok megjelölése
 • létező személy alapos ellenőrzése új bevitelkor (születés ideje, anyja neve stb.)
 • beállítható minimum és maximum utalási összeg (programszinten, utalásonként is)
 • korábbi utalási állományok archív naplózása
 • manipulálhatatlan kifizetések lista
 • korábbi kifizetési állományokban szereplő tételek megtekinthetősége
© 2019 KIMERA Plusz Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 110.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el